Verzet strafbeschikking

2 min gelezen
Verzet Strafbeschikking 

Strafbeschikking gekregen en niet akkoord? Verzet aantekenen kan de oplossing bieden

Wanneer je een overtreding of misdrijf hebt begaan, kan van hogerhand beslist worden je niet voor de rechtbank te dragen maar je een strafbeschikking op te leggen door middel van een geldboete, werkstraf, vergoeding aan je slachtoffer en dergelijke meer. Ben je ervan overtuigd dat deze maatregel ten onrecht werd getroffen, dan kan je verzet aantekenen hiertegen.

Verzet strafbeschikking in de praktijk

In regel moet een verzet tegen een strafbeschikking gebeuren binnen de 14 dagen na kennisname. Uitzondering hierop zijn strafbeschikkingen die binnen de 4 maand na de overtreding werden opgelegd en waarvan de geldboete niet meer dan 340 euro bedraagt, in dit geval heb je 6 weken de tijd om verzet aan te tekenen.

Verzet Strafbeschikking 

Verzet strafbeschikking kan op 2 manieren gebeuren, namelijk schriftelijk of in persoon. In het eerste geval dient een schrijven gericht te worden aan het parket dat in de strafbeschikking vermeld werd. In het tweede geval kan jij of je raadsman zich aanbieden bij het betreffende parket of bij de balie van de rechtbank.

Na het indienen van het verzet zal een officier van justitie zich hierover buigen. Hij kan beslissen de zaak voor de rechtbank te brengen die dan een oordeel velt. In het andere geval kan de officier van justitie zelf beslissen de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. In het laatste geval heb je nog de keuze akkoord te gaan met de wijziging en alsnog te betalen, of kan je opteren om niet akkoord te gaan waardoor het verzet gehandhaafd blijft en alsnog door een rechter zal behandeld worden.