Wat wordt er allemaal bekeken voor een aanvraag?

2 min gelezen
VOG

Bij een vog aanvragen via internet zal je best een aantal vragen hebben die nog niet duidelijk zijn, of die je niet weet. Een van die vragen is wanneer je een delict hebt gepleegd in het buitenland of dit ook meetelt bij je verklaring? In het systeem van de dienst Justis staan alle strafbare feiten die je hebt gepleegd in zowel binnen als buitenland, er wordt gekeken als je in een lidstaat van de EU woont en werk met minderjarigen wilt gaan uitvoeren. Maar ook voor adoptiegezinnen en vakantiegezinnen. 

VOG

Je hebt snel een verklaring nodig?

In sommige gevallen kun je een vog aanvragen versneld doen, bij bepaalde functies is dit mogelijk. Werk in het buitenland of bij adoptie is dit bijvoorbeeld mogelijk, of je bent kandidaat voor een functie als volksvertegenwoordiger. Wanneer je een spoedaanvraag nodig hebt moet je dit wel vermelden bij de aanvraag. In de regel wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag dan binnen vijf dagen gereed gemaakt en opgestuurd naar je woonadres.

Wat als de VOG wordt afgewezen?

Worden er tijdens een vog aanvragen strafbare feiten gevonden, die van invloed zijn voor je nieuw uit te oefenen functie dan wordt er een voorlopige beslissing genomen. In mooie woorden wordt dit een voornemen tot afwijzing genoemd, ben je het hiermee niet eens dan heb je de kans hierop schriftelijk te reageren. Hierna wordt er een definitief besluit genomen door de dienst Justis. Er wordt altijd vermeld waarom de aanvraag wordt afgewezen, tegen de beslissing kun je natuurlijk in bezwaar gaan.